Od 2009 roku wykonaliśmy dziesiątki różnych opracowań z zakresu szeroko rozumianej energetyki budynków. Nie sposób wymienić ich wszystkich, poniżej najważniejsze.  

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Urzędu Miejskiego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna OSI POLAND FOODWORKS w Górce

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Produkcyjnej 5

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny Zespołu szkół w Konecku

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Banku Pekao w Bydgoszczy przy ul. Długiej 57

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna hali produkcyjnej z budynkiem biurowym w Toruniu przy ulicy Aleksandrowskiej 28/30